แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดที่ 5 จำนวน 10 ข้อ
โดย ครูสาลินี พละเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด


ข้อที่ 1)
โน้ตตัวดำ มีค่า เท่ากับกี่จังหวะ
   4 จังหวะ
   2 จังหวะ
   1 จังหวะ
   ครึ่งจังหวะ

ข้อที่ 2)
ข้อใด คือ เครื่องสี
   ซอด้วง ตะโพน
   ซออู้ ปี่นอก
   จะเข้ ระนาดเอก
   ซอสามสาย ซอด้วง

ข้อที่ 3)
ข้อใดเป็นเครื่องดนตรีทำ "ทำนอง"
   โหม่ง
   จะเข้
   ฉาบ
   ฉิ่ง

ข้อที่ 4)
ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะการจีบ
   จีบคว่ำ
   จีบหงาย
   จีบบน
   จีบส่งหลัง

ข้อที่ 5)
การแสดงเป็นเรื่องราว เรียกว่าอะไร
   ละคร
   รำ
   ฟ้อน
   ระบำ

ข้อที่ 6)
เพื่อให้มีรูปแบบที่ตรงตามความต้องการมีประโยชน์และสวยงาม ข้อความดังกล่าวตรงกับข้อใด
   หลักของการออกแบบ
   ความสำคัญของการออกแบบ
   คุณสมบัติของการออกแบบ
   ความหมายของการออกแบบ

ข้อที่ 7)
การจัดบริเวณสวนหย่อม เป็นการออกแบบประเภทใด
   ออกแบบตกแต่งหน้าร้าน
   ออกแบบตกแต่งสื่อสาร
   ออกแบบตกแต่งภายใน
   ออกแบบตกแต่งภายนอก

ข้อที่ 8)
ตัวอักษรในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แบบอาลักษณ์เหมาะสำหรับใช้งานประเภทใด
   หน้าปกรายงาน
   จัดทำสื่อการเรียน
   เขียนประกาศนียบัตร
   เขียนภาพโปสเตอร์โฆษณา

ข้อที่ 9)
การเลือกการ์ดอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ควรเลือกลักษณะอย่างไร
   สีสันสุภาพ
   รูปภาพสื่อความในใจ
   ใช้ถ้อยคำที่มีความหมาย
   แสดงความเคารพเทิดทูน

ข้อที่ 10)
การออกแบบปกรายงานให้น่าสนใจควรทำอย่างไร
   สีสันสะดุดตา
   ปกต้องสอดคล้องกับเนื้อหา
   ใส่ภาพประกอบให้แน่น
   ใช้กระดาษให้หนากว่าในเนื้อหา