แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดเตรียมสอบ O-NET
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ชุดที่ 8  จำนวน 10 ข้อ
โดย ครูอาภรณ์ ช่างเรือนกุล  โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว


ข้อที่ 1)
คนที่ขาดธาตุเหล็กจะเป็๋นโรคในข้อใด
   โลหิตจาง
   เหน็บชา
   คอหอยพอก
   ตาบอดกลางคืน

ข้อที่ 2)
พืชชนิดใดที่มีสมบัติเหมาะสมแก่การนำมาปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินมากที่สุด
   ถั่ว
   แฝก
   ข้าว
   อ้อย

ข้อที่ 3)
นาก เกิดจากการผสมกันระหว่างโลหะในข้อใด
   เงิน กับทองคำ
   เงิน กับทองแดง
   ทองแดง กับทองคำ
   อะลูมิเนียม กับทองคำ

ข้อที่ 4)
อุปกรณ์ในข้อใดใช้หลักการที่ว่าสารต่างๆ เมื่อได้รับความร้อนแล้วจะขยายตัว และเมื่อความร้อนลดลงสารนั้นก็จะหดตัว
   บารอมิเตอร์
   เทอร์มอมิเตอร์
   ไฮโกรมิเตอร์
   แอนนิโมมิเตอร์

ข้อที่ 5)
ข้อใดไม่ใช่แหล่งกำเนิดไฟฟ้า
   ดวงอาทิตย์
   ไดนาโม
   ความร้อน
   น้ำ

ข้อที่ 6)
ข้อใดไม่ใช่สมบัติสำคัญของสสาร
   มีตัวตน
   มีน้ำหนัก
   มีราคา
   ต้องการที่อยู่

ข้อที่ 7)
ถ้าโลกหมุนรอบตัวเองช้าลง ข้อใดกล่าวถูกต้อง
   ในหนึ่งวันจะมีเวลามากกว่า 24 ชั่วโมง
   เวลาที่น้ำขึ้นจะนานกว่าเวลาที่น้ำลง
   ในหนึ่งชั่วโมงมีเวลามากกว่า 60 นาที
   ดวงอาทิตย์เปลี่ยนทิศขึ้นและตก

ข้อที่ 8)
เมื่อเกิดบาดแผลแล้วเลือดไหลออกมาไม่หยุด แสดงว่าขาดวิตามินในข้อใด
   วิตามินเอ
   วิตามินดี
   วิตามินอี
   วิตามินเค

ข้อที่ 9)
เครื่องผ่อนแรงชนิดใดที่ช่วยผ่อนแรงมากที่สุด
   แม่แรง
   คีมตัดลวด
   พื้นลาดเอียง
   พวงมาลัยรถยนต์

ข้อที่ 10)
สารเคมีในข้อใดมีสมบัติต่างจากข้ออื่น
   น้ำยาล้างจาน
   น้ำส้มสายชู
   น้ำขี้เถ้า
   น้ำสบู่