Thachai School

ประวัติโดยย่อโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)

             โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลหัวโพธิ์ (ไชยยาคารวัดท่าไชย)ประชานุกูลวัดท่าไชย, และโรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล) ตามลำดับ เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2481 โดยมีขุนอำนวยมงคลราษฎร์ (สวัสดิ์ มงคลกูล) นายอำเภอสองพี่น้องเป็นประธาน บุรุษสนั่น  เชยสุวรรณ ป.ปก. ศึกษาธิการอำเภอสองพี่น้องเป็นผู้อำนวยการ มีครู 2 คน คือ นายสุพรรณ   ยุรเกตุ  เป็นครูใหญ่ นายเช้ง สุจจริตพร เป็นครูน้อย ใช้ศาลาการเปรียญวัดท่าไชยเป็นสถานที่เรียน        มีนักเรียน 235 คน ดำรงอยู่ด้วยเงินการประถมศึกษา เงินองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเงินสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตามลำดับ ตั้งแต่เปิดเรียนมาถึงปัจจุบัน   มีผู้บริหาร 6 คน คือ

  1. นายสุพรรณ ยุรเกตุ วุฒิ พ.ป. ดำรงตำแหน่งเมื่อ 30 มิถุนายน 2481 ถึง 30 สิงหาคม 2505 ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี                
  2. นายทองโดด  วงษ์บัณฑิตย์  วุฒิ ม.6 ดำรงตำแหน่งเมื่อ 15 มิถุนายน 2492 ถึง 17 สิงหาคม 2493 ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนวัดดอนสงวน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
  3. นายเสถียร ใจยั่งยืน วุฒิ พ.ป.ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2505 ถึง 30 กันยายน 2530 เกษียณอายุราชการเมื่อ 30 กันยายน 2520
  4. นายฉลวย วงษ์ขวัญเมือง วุฒิ ศษ.ม. ดำรงตำแหน่งเมื่อ 1 ธันวาคม 2530 จนถึง 30 กันยายน 2558 เกษียณอายุราชการเมื่อ 30 กันยายน 2558
  5. นางไมตรี โหมดเครือ วุฒิ ค.ม. ดำรงตำแหน่งเมื่อ 8  ตุลาคม  2558 จนถึง  30 กันยายน 2561 เกษียณอายุราชการเมื่อ 30 กันยายน 2561
  6. นางจุฑามาส คล้ายสุบรรณ วุฒิ ค.ม. ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2 ตุลาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน

 

วิสัยทัศน์

              โรงเรียนวัดท่าไชย(ประชานุกูล)จัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานคุณธรรมและความเป็นไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี มีวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

  • ไม่มีหมวดหมู่
สิงหาคม 2022
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031